Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις σε σχέση με την εξεταστική διαδικασία απόκτησης των Πιστοποιήσεων Πληροφορικής. Για οτι ερώτηση έχετε υπάρχει και μια απάντηση.

 

Είναι αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Δημόσιο οι Πιστοποιήσεις Πληροφορικής ;

Βεβαίως. Η κατοχή πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ αποτελεί υποχρεωτικό προσόν για την πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα. Τα πιστοποιητικά των φορέων ECDL και DIPLOMA αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο και αναφέρονται ως έγκυρα πιστοποιητικά βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής στις προκηρύξεις δημόσιων οργανισμών και του ΑΣΕΠ.

Τι είναι o ελληνικός φορέας πιστοποίησης DIPLOMA®;

O ελληνικός Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού DIPLOMA® είναι ένα Πρόγραμμα Πιστοποίησης αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διότι καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο συμμορφώνεται πλήρως με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 όπως πιστοποιεί ο διαπιστευμένος οργανισμός QMSCERT.

Και αυτό ακολουθεί τις ίδιες προδιαγραφές και μεθοδολογία σε ολόκληρο τον κόσμο και πιστοποιεί γνώσεις Πληροφορικής και δεξιότητες στη χρήση Υπολογιστή, σε εισαγωγικό, βασικό, προχωρημένο και επαγγελματικό επίπεδο.

Τι είναιτο European Computer Driving Licence® (ECDL);

Το ECDL είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο Πρόγραμμα Πιστοποίησης, το οποίο ακολουθεί τις ίδιες προδιαγραφές και μεθοδολογία σε ολόκληρο τον κόσμο και πιστοποιεί γνώσεις Πληροφορικής και δεξιότητες στη χρήση Υπολογιστή, σε εισαγωγικό, βασικό, προχωρημένο και επαγγελματικό επίπεδο. Το Πρόγραμμα ECDL καλύπτει 146 χώρες, μέσα από ένα δίκτυο 17.000 Εξεταστικών Κέντρων σε όλο τον κόσμο.

Πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει αποκτήσει Πιστοποιητικό Βασικού Επιπέδου (Core/Basic) προκειμένου να αποκτήσει το Expert, ή μπορεί να δώσει εξετάσεις απευθείας για το Expert;

Ένας υποψήφιος μπορεί να εξεταστεί στο Expert χωρίς να έχει προηγουμένως αποκτήσει το Core/ Basic, αρκεί να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, όπως αυτές ορίζονται από την Εξεταστέα Ύλη των Ενοτήτων του Expert

Τι είναι η Κάρτα Υποψηφίου (ΚΥ) ή Κάρτα Δεξιοτήτων;

Η Κάρτα Υποψηφίου (ΚΥ) ή Κάρτα Δεξιοτήτων επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στις εξετάσεις του Basic και Expert και του χρησιμεύει ως απαραίτητο «συνοδευτικό έγγραφο» καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας. Στην ΚΥ αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου και όλες οι ενότητες στις οποίες πρέπει να διαγωνιστεί κάθε υποψήφιος, καθώς και σαφείς οδηγίες για κάθε περίπτωση. Με την έκδοση της ΚΥ του, ο υποψήφιος καταγράφεται αυτόματα και επίσημα ως υποψήφιος για το ECDL ή το DIPLOMA. Κάθε φορά που ο υποψήφιος ολοκληρώνει με επιτυχία μια εξέταση, συμπληρώνεται αντίστοιχα η κάρτα του.

Να σημειώσουμε ότι η Κάρτα Δεξιοτήτων κοστίζει και δεν συμπεριλαμβάνεται στα μαθήματα.

Πως διενεργούνται τα τεστ;

α) Αν το σύστημα είναι αυτοματοποιημένο (ATES – AutomatedTESt), όπως συμβαίνει με τα ECDLPROGRESS, CORE & EXPERT / ADVANCED, καθώς και τα DIPLOMABASICκαι EXPERT, το τεστ διεξάγεται μέσω εφαρμογής Η/Υ όπου στο κάτω άκρο της οθόνης διαβάζουμε την εκφώνηση και αναλόγως επιλύουμε την άσκηση. Όταν τελειώσουμε, πατάμε το κουμπί “Υποβολή” για να συνεχίσουμε στην επόμενη. Πέρα από τις πρακτικές ασκήσεις, υπάρχουν και θεωρητικές, όπου επιλέγουμε τη σωστή από ομάδα πολλαπλών επιλογών, ή αντιστοιχίζουμε κουτάκια ή επιλέγουμε εικόνες. Για κάθε περίπτωση, υπάρχει πάντα η δυνατότητα αγνόησης, το κουμπί “Αγνόηση” μιας ή περισσοτέρων ερωτήσεων, ώστε να τις απαντήσουμε στο τέλος, εφόσον ο χρόνος (που μετράει αντίστροφα) μας το επιτρέψει.

Πότε ένα τεστ θεωρείται επιτυχημένο;

Η βάση επιτυχίας στο ECDLCOREκαι EXPERTείναι το 75 με άριστα το 100.

Η βάση επιτυχίας στο DIPLOMA BASIC και στο EXPERT είναι το 70 με άριστα το 100.

Στους 36 βαθμούς που είναι το άριστα στα αυτοματοποιημένα τεστ (ECDLPROGRESS, CORE & EXPERT / ADVANCED), χρειάζονται 27 τουλάχιστο βαθμοί για να είναι επιτυχημένο το τεστ, δηλαδή 27 σωστές απαντήσεις από 36 (ή λιγότερες, όταν κάποιες ερωτήσεις αξίζουν 2 βαθμούς).

Πως γίνεται η βαθμολόγηση;

α) Στα αυτοματοποιημένα τεστ (ATES – AutomatedTESt), τα αποτελέσματα στην πραγματικότητα καταγράφονται από την εφαρμογή των εξετάσεων άμεσα με την υποβολή (πατώντας ο υποψήφιος “OK” ή “Υποβολή” σε κάθε άσκηση). Το αν η επίλυση είναι σωστή κρίνεται αλάνθαστα από την εφαρμογή είτε καταγράφοντας τις κινήσεις του υποψηφίου με το ποντίκι και το πληκτρολόγιο, είτε ελέγχοντας την τελική μορφή της άσκησης (δεν υπάρχει ο υποκειμενικός ανθρώπινος παράγοντας διορθωτή). Κάθε ερώτηση – άσκηση αντιστοιχεί σε 1 (ή 2 ορισμένες φορές) βαθμούς, οπότε εάν η εφαρμογή την ελέγξει ως σωστή, καταχωρεί τον αντίστοιχο βαθμό, μέχρι να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις, ή να λήξει ο διαθέσιμος χρόνος. Το σύνολο των βαθμών κρίνει τη βαθμολογία στο τεστ. Όμως, δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εμφάνισής των αποτελεσμάτων, παρά μόνο όταν λήξει η τελευταία εξεταστική ώρα και αφού πρώτα αποσταλούν τα αποτελέσματα όλων των υποψηφίων στον φορέα, μέσω διαδικτύου.

Αν δεν περάσω μπορώ να ζητήσω αναβαθμολόγηση;

Εάν είστε σίγουρος/η ότι απαντήσατε σωστά και το αποτέλεσμα δεν έχει καμία σχέση με το πώς τα πήγατε, τότε βεβαίως μπορείτε να ζητήσετε αναβαθμολόγηση.

Αν δεν περάσω μπορώ να κάνω επανεξέταση;

Βεβαίως μπορείτε να ξαναδώσετε μια εξέταση όσες φορές επιθυμείτε, ακόμα και την επόμενη ημέρα εάν υπάρχουν εξετάσεις, φυσικά πληρώνοντας ξανά το κόμιστρο του εξέταστρου για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.
Εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των φορέων! Στον φορέα DIPLOMA επανεξετάζεστε ΔΩΡΕΑΝ.

Πόση είναι η διάρκεια των τεστ;


Για τις ενότητες του ECDL CORE / DIPLOMA BASIC είναι 45 λεπτά

Για τις ενότητες του ECDL EXPERT/ DIPLOMA EXPERT είναι 60 λεπτά

Πως διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των εξετάσεων;

Με το Σώμα Επιτηρητών του φορέα εξετάσεων, που βρίσκονται στις αίθουσες εξετάσεων και έχουν την ευθύνη ταυτοποίησης των υποψηφίων και της εν γένει τήρησης των προβλεπόμενων κανονισμών διεξαγωγής των εξετάσεων.

επιτηρητής μπορεί να καλέσει συγκεκριμένα τον “υπεύθυνο εξετάσεων” του Κέντρου για να επιλύσει κάποιο τεχνικό πρόβλημα που πιθανά παρουσιάστηκε σε υπολογιστή.

Επιπλέον, συγκεκριμένα θέματα ξεχωριστά για κάθε υποψήφιο έρχονται μέσω διαδικτύου λίγο πριν την έναρξη των εξετάσεων, ενώ τα Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα τηρούν συγκεκριμένες και αυστηρές προδιαγραφές για την ομαλή και αξιόπιστη διαδικασία των εξετάσεων. Τέλος, ελεγκτές του φορέα εξετάσεων, αλλά και του Ο.Ε.Ε.Κ. σε ανύποπτες στιγμές, είτε φανερά είτε κρυφά (ως υποψήφιοι), διενεργούν συνεχώς ελέγχους ώστε τίποτα να μην παρεκκλίνει από τους αυστηρούς κανονισμούς.

Με το Σώμα Επιτηρητών του φορέα εξετάσεων, που βρίσκονται στις αίθουσες εξετάσεων και έχουν την ευθύνη ταυτοποίησης των υποψηφίων και της εν γένει τήρησης των προβλεπόμενων κανονισμών διεξαγωγής των εξετάσεων.

επιτηρητής μπορεί να καλέσει συγκεκριμένα τον “υπεύθυνο εξετάσεων” του Κέντρου για να επιλύσει κάποιο τεχνικό πρόβλημα που πιθανά παρουσιάστηκε σε υπολογιστή.

Επιπλέον, συγκεκριμένα θέματα ξεχωριστά για κάθε υποψήφιο έρχονται μέσω διαδικτύου λίγο πριν την έναρξη των εξετάσεων, ενώ τα Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα τηρούν συγκεκριμένες και αυστηρές προδιαγραφές για την ομαλή και αξιόπιστη διαδικασία των εξετάσεων. Τέλος, ελεγκτές του φορέα εξετάσεων, αλλά και του Ο.Ε.Ε.Κ. σε ανύποπτες στιγμές, είτε φανερά είτε κρυφά (ως υποψήφιοι), διενεργούν συνεχώς ελέγχους ώστε τίποτα να μην παρεκκλίνει από τους αυστηρούς κανονισμούς.

Το βασικό πτυχίο (EDCL Core ή το DIPLOMA Basic) έχει ημερομηνία λήξης;


Όχι δεν έχουν ημερομηνία λήξης, ισχύουν δια βίου.

Σύμφωνα όμως με το Προεδρικό Διάταγμα του Ελληνικού Κράτους, σχετικά με την ισχύ των παραπάνω πιστοποιητικών, απαιτείται από τον εκάστοτε υποψήφιο μια ετήσια επιτήρηση του πιστοποιητικού του, για να συνεχίσει να είναι έγκυρο από το Ελληνικό Κράτος και από τον ΟΕΕΚ.

Δηλαδή, μόνο για το δημόσιο, θα πρέπει, μια φορά τον χρόνο ,μετά από μια απλή διαδικασία χωρίς να χρειάζεται να ξαναδώσετε εξετάσεις, να δηλώσετε πως συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, για να παραμένει έγκυρο το πιστοποιητικό σας και να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου. Η διαδικασία της επιτήρησης ξεκινά από εμάς, ως εξεταστικό κέντρο.

Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, πώς αποκτώνται τα Πιστοποιητικά;

ΕCDL Core / DIPLOMA Basic: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων και στις επτά (7) ενότητες, το εξεταστικό μας κέντρο (ή στο οποίο ο υποψήφιος έδωσε την τελευταία εξέταση), αποστέλλει στον φορέα εξετάσεων τη συμπληρωμένη Κάρτα Υποψηφίου (ΚΥ). Ο φορέας εξετάσεων επιβεβαιώνει τα στοιχεία του υποψηφίου. Η παραλαβή των Πιστοποιητικών γίνεται περίπου δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή του αντίγραφου της ΚΥ στα γραφεία του φορέα εξετάσεων.

ΕCDL Progress/ DIPLOMA Business: To εξεταστικό μας κέντρο μας δηλώνει στον φορέα εξετάσεων τους υποψήφιους οι οποίοι επιθυμούν την απόκτηση του πιστοποιητικού. Μόλις ολοκληρωθούν οι εξετάσεις στις ενότητες για τις οποίες επιθυμεί να πιστοποιηθεί ο υποψήφιος (από μία έως και έξι), το κέντρο μας αποστέλλει αντίγραφο της συμπληρωμένης ΚΥ στον φορέα εξετάσεων. Η παραλαβή των Πιστοποιητικών γίνεται περίπου δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή του αντίγραφου της ΚΥ στα γραφεία του φορέα εξετάσεων.

Σημείωση: Όπου αναφέρετε ο «φορέας εξετάσεων» εννοείται ο φορέας PEOPLECERT® (πρώην ECDLΕλλάς) ή ο Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού DIPLOMA® ανάλογα.

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες, που να κοιτάξω


Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου PEOPLECERT® Ελλάς Α.Ε. (πρώην ECDLΕλλάς)

https://www.ecdl.gr/el/peoplecertgroup/Pages/PEOPLECERTGroup.aspx

Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού DIPLOMA®

http://www.diploma.edu.gr/poiotita_politiki.php