Σκοπός του σεμιναρίου Microsoft Excel Expert είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις σε όσους θέλουν πέρα από τις βασικές λειτουργίες σε μικρά ή μεγάλα υπολογιστικά φύλλα.

excel_icon
Πιο συγκεκριμένα, το άτομο που επιθυμεί να εργαστεί πιο αποδοτικά και σε υψηλότερο από το βασικό επίπεδο ικανότητας έτσι ώστε να παράγει υψηλού επιπέδου αποτελέσματα επεξεργασίας λογιστικών φύλλων, πολύπλοκους υπολογισμούς, συνδυασμένες συναρτήσεις, να μορφοποιεί και να σχεδιάζει υπολογιστικά φύλλα που περιλαμβάνουν τύπους, συναρτήσεις, φόρμες και γραφικά θα αναγνωρίσει έναν πολύτιμο σύμμαχο σε αυτή την εκπαιδευτική ενότητα.

Επίσης, παρέχονται όλες οι γνώσεις για κάποιον που επιζητά να είναι ικανός να χειριστεί εργαλεία, όπως μακροεντολές, να ολοκληρώνει προχωρημένες λειτουργίες γραφημάτων, συναρτήσεων και συγκεντρωτικών πινάκων μέσα από την εφαρμογή λογιστικών φύλλων.

1. Διαχείριση παραθύρων και προβολές
a. Διαίρεση παραθύρου
b. Κατάργηση διαίρεσης
c. Σταθεροποίηση παραθύρου
d. Προβολές σελίδων
e. Διάθρωση

2. Εισαγωγή δεδομένων
a. Εισαγωγή δεδομένων από αρχεία κειμένου
b. Εισαγωγή δεδομένων από τον Παγκόσμιο Ιστό
c. Εισαγωγή δεδομένων από βάση δεδομένων

3. Προσαρμογή βιβλίου εργασίας
a. Αυτόματη επιλογή περιοχής κελιών
b. Απόκρυψη και εμφάνιση γραμμών ή στηλών
c. Απόκρυψη και εμφάνιση βιβλίου εργασίας

4. Μετακίνηση, αντιγραφή και συμπλήρωση
a. Χρήση της ειδικής επικόλλησης
b. Επιλογής αυτόματης συμπλήρωσης
c. Προσαρμοσμένες λίστες

5. Μορφοποίηση κελιών
a. Μορφοποίηση γραμματοσειράς
b. Μορφοποίηση αριθμών
c. Δημιουργία προσαρμοσμένων μορφοποιήσεων αριθμών
d. Αυτόματη μορφοποίηση
e. Κατάργηση αυτόματης μορφοποίησης
f. Μορφοποίηση υπό όρους
g. Προσαρμοσμένη μορφοποίηση υπό όρους
h. Αντιγραφή μορφοποίησης

6. Πρότυπα βιβλίων εργασίας και ονόματα κελιών
a. Δημιουργία προτύπου
b. Ονομασία περιοχών κελιών