Εξέταση ECDL

Πτυχίο Εξέταση ECDL Core & Expert
Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2009
  • ΧΡΗΣΗ Η/Υ (WINDOWS)
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (WORD)
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL)
  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET & EMAIL)
  • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (POWERPOINT)
  • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ACCESS)
  • WORD EXPERT
  • EXCEL EXPERT
  • POWERPOINT EXPERT
  • ACCESS EXPERT