Λαβού Παρασκευή - Diploma AutoCad

Πτυχίο Diploma AutoCad 2D
Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2015 - 2016
Όνομα επιτυχόντος Λαβού Παρασκευή
  • AutoCad 2D στην εφαρμογή της Autodesk AutoCad 2008.