Πτυχίο Diploma Basic
Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2014
Όνομα επιτυχόντος Τέγος Ευάγγελος
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (WORD)
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL)
  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET & EMAIL)