Πτυχίο Diploma Basic 3
Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2013
Όνομα επιτυχόντος Κυριακίδου Βασιλική
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (WORD)
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL)
  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET & EMAIL)