Πτυχίο Diploma Basic
Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2016
Όνομα επιτυχόντος Παληκαρίδου Γεωργία
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (WORD)
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL)
  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET & EMAIL)