Πτυχίο Diploma Basic 3 Ενότητες & i-Skills Πιστοποίηση
Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2018
Όνομα επιτυχόντος Βασίλειος Τασιδήμος
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (WORD)
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL)
  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET & EMAIL)