Πτυχίο Diploma Basic 5
Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2016
Όνομα επιτυχόντος Σχοινά Αργυρούλα
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (WORD)
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL)
  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET & EMAIL)
  • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (POWERPOINT)
  • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ACCESS)