Πτυχίο Diploma Basic 7 ενότητες & ECDL Core+
Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2012
Όνομα επιτυχόντος Κορομηλάς Παναγιώτης
  • ΧΡΗΣΗ Η/Υ (WINDOWS)
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (WORD)
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL)
  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET & EMAIL)
  • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (POWERPOINT)
  • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ACCESS)