Πτυχίο Diploma Basic
Ημερομηνία ολοκλήρωσης 17.04.2015
Όνομα επιτυχόντος Τμήμα Diploma Basic 3
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (WORD)
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL)
  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET & EMAIL)