Πτυχίο ECDL Core 3 Ενότητες & Diploma Basic
Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2018
Όνομα επιτυχόντος Δέσποινα Βαλαώρα
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (WORD)
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL)
  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET & EMAIL)