Πτυχίο Diploma Basic 4 ενότητες & ECDL Core Access 97%
Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2018
Όνομα επιτυχόντος Πέτρος Γκάγκας
  • ΧΡΗΣΗ Η/Υ (WINDOWS)
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (WORD)
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL)
  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET & EMAIL)
  • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ACCESS)