Πτυχίο ECDL Core+ 4 ενότητες
Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2018
Όνομα επιτυχόντος Μαρία-Ιωάννα Βακιρτζηδέλη
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (WORD)
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL)
  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET & EMAIL)
  • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (POWERPOINT)