Πτυχίο ECDL Core+ 6 ενότητες & Diploma Basic Access 97%
Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2014
Όνομα επιτυχόντος Βασιλική Φτάκα
  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • ΧΡΗΣΗ Η/Υ (WINDOWS)
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (WORD)
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL)
  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET & EMAIL)
  • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (POWERPOINT)
  • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ACCESS)