Πτυχίο ECDL EXPERT
Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2011
Όνομα επιτυχόντος Νικόλαος Νάνη
  • WORD EXPERT
  • EXCEL EXPERT
  • POWERPOINT EXPERT
  • ACCESS EXPERT