Πτυχίο ECDL Image Maker
Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2011
Όνομα επιτυχόντος Nikolaos Nanis
  • ECDL Image Maker (Photoshop)
  • ECDL IT Security