Το σεμινάριο Web Εφαρμογές έχει σχεδιαστεί ειδικά για όσους δεν έχετε καλή επαφή με την τρέχουσα τεχνολογία ή επιθυμείτε να ξέρετε σωστά και ακίνδυνα όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που έχει κανείς στο διαδίκτυο. Από μικρές ηλικίες που “νομίζουν” ότι γνωρίζουν αυτά που σήμερα ακούμε συνέχεια Facebook, Twitter, Skype, Gmail, ενώ στην ουσία αγνοούν πολλές δυνατότητες και προστασίες, αφήνοντας τον εαυτό τους εκτεθειμένο στο διαδίκτυο, έως πιο μεγάλες ηλικίες που δεν έχουν μάθει να χειρίζονται αυτά τα πολύτιμα εργαλεία επικοινωνίας (ή αναγκάζουν άλλους να του εξυπηρετήσουν). Το σεμινάριο Web Εφαρμογές περιλαμβάνει τα εξής:

Web-Gmail-Facebook-SkypeΠλοήγηση στον Ιστό

1. To Διαδίκτυο

1.1 Έννοιες/Ορολογία

1.1.1 Κατανόηση του τι είναι το Διαδίκτυο (Internet).

1.1.2 Κατανόηση του τι είναι ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web – WWW) και σε τι διαφέρει από το Διαδίκτυο (Internet).

1.1.3 Κατανόηση του τι είναι μια εφαρμογή Φυλλομετρητή Ιστού/Περιήγησης στον Ιστό (Webbrowser) και ονομασία διαφορετικών εφαρμογών περιήγησης στον Ιστό.

1.1.4 Ορισμός και κατανόηση της υπερ-σύνδεσης (ή hyperlink).

1.1.5 Κατανόηση της σύνθεσης και της δομής μιας διεύθυνσης στον Παγκόσμιο Ιστό.

1.1.6 Κατανόηση του τι είναι μια Μηχανή Αναζήτησης (SearchEngine).

1.1.7 Κατανόηση του όρου τροφοδοσία ενημέρωσης δημοσιεύσεων RSS (ReallySimpleSyndication). Κατανόηση του σκοπού της εγγραφής σε μια τροφοδοσία ενημέρωσης RSS.

1.1.8 Κατανόηση του όρου εκπομπή κατ’ αίτηση (podcast). Κατανόηση του σκοπού της εγγραφής σε μια εκπομπή κατ’ αίτηση.

1.2 Θέματα Ασφαλείας

1.2.1 Γνώση του πώς αναγνωρίζεται μια ασφαλής δικτυακή τοποθεσία: https, σύμβολο λουκέτου (locksymbol).

1.2.4 Γνώση των απειλών ασφαλείας που προέρχονται από δικτυακές τοποθεσίες και των κινδύνων μόλυνσης κυρίως από ιούς υπολογιστών.

1.2.5 Κατανόηση του όρου λογισμικό κακόβουλης χρήσης (malware).

1.2.6 Κατανόηση του ότι το τακτικά ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από τους ιούς (anti-virus) βοηθά στην προστασία του υπολογιστή από απειλές ασφαλείας.

1.2.7 Κατανόηση του ότι ένα Τείχος Προστασίας (firewall) προστατεύει τον υπολογιστή από εισβολές.

1.2.8 Αναγνώριση κάποιων ρίσκων που σχετίζονται με τη δικτυακή δραστηριότητα, όπως: γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων χωρίς συναίνεση, εκφοβισμός ή παρενόχληση, στοχοποίηση χρηστών από δράστες (σεξουαλικής) παρενόχλησης στο Διαδίκτυο (predators).

1.2.9 Αναγνώριση επιλογών γονικού ελέγχου, όπως: επίβλεψη, περιορισμοί περιήγησης ιστού, περιορισμοί παιχνιδιών υπολογιστή, χρονικό όριο χρήσης υπολογιστή.

2. Χρήση του Φυλλομετρητή Ιστού

2.1 Βασική Περιήγηση στο Διαδίκτυο

2.1.1 Άνοιγμα, κλείσιμο μιας εφαρμογής περιήγησης στον Ιστό (Web browser).

2.1.2 Εισαγωγή μιας διεύθυνσης ιστοσελίδας (URL) στη γραμμή διεύθυνσης και μετάβαση στη διεύθυνση ιστοσελίδας.

2.1.3 Εμφάνιση/Άνοιγμα μιας ιστοσελίδας σε νέο παράθυρο, νέα καρτέλα

2.1.4 Διακοπή της λήψης μιας ιστοσελίδας.

2.1.5 Ανανέωση της εμφάνισης μιας ιστοσελίδας.

2.1.6 Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών Βοήθειας.

2.2 Ρυθμίσεις

2.2.1 Ορισμός της ς/ιστοσελίδας έναρξης του φυλλομετρητή Ιστού.

2.2.2 Διαγραφή μέρους ή όλου του ιστορικού.

2.2.3 Αποδοχή/φραγή εμφάνισης αναδυόμενων παραθύρων (pop-ups).

2.3 Πλοήγηση

2.3.1 Ενεργοποίηση μιας υπερσύνδεσης.

2.3.2 Πλοήγηση προς τα πίσω και μπροστά μεταξύ των ιστοσελίδων που επισκεφτήκαμε πρόσφατα.

2.3.3 Πλοήγηση στην Αρχική σελίδα (Home page).

2.3.4 Εμφάνιση διευθύνσεων (URL) που επισκεφθήκαμε στο παρελθόν χρησιμοποιώντας τη γραμμή διεύθυνσης της εφαρμογής περιήγησης στον Ιστό ή το Ιστορικό.

2.4 Σελιδοδείκτες / Αγαπημένα

2.4.1 Δημιουργία ενός Σελιδοδείκτη/Καταχώρηση ιστοσελίδας στα Αγαπημένα. Διαγραφή μιας καταχώρησης σελιδοδείκτη – αγαπημένων.

2.4.2 Προβολή μιας σελίδας καταχωρημένης στους σελιδοδείκτες/αγαπημένες.

2.4.3 Δημιουργία και διαγραφή φακέλου σελιδοδεικτών/αγαπημένων.

2.4.4 Προσθήκη ή μετακίνηση διεύθυνσης ιστοσελίδας σε φάκελο σελιδοδεικτών/αγαπημένων.

3. Χρήση του Ιστού

3.1 Φόρμες

3.1.1 Συμπλήρωση ιστοφόρμας (web-based form) με χρήση: πλαισίων κειμένου, αναπτυσσόμενων μενού, πλαισίων λίστας, πλαισίων ελέγχου, κουμπιά επιλογής.

3.1.2 Υποβολή και καθαρισμός μιας ιστοφόρμας.

3.2 Αναζήτηση

3.2.2 Εκτέλεση αναζήτησης για κάποια συγκεκριμένη πληροφορία χρησιμοποιώντας μια λέξη-κλειδί.

3.2.4 Αναζήτηση σε μια εγκυκλοπαίδεια ή λεξικό Ιστού.

Αναζήτηση σε ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια ή λεξικό

4. Αποτελέσματα Ιστού

4.1 Αποθήκευση Αρχείων

4.1.1 Αποθήκευση μιας ιστοσελίδας σε συγκεκριμένη θέση σε μια μονάδα δίσκου, σε οποιονδήποτε διαθέσιμο τύπο αρχείου – πχ. ως απλό κείμενο ή ως αρχείο HTML.

4.1.2 Λήψη/Κατέβασμα αρχείων από συγκεκριμένη ιστοσελίδα και αποθήκευση τους σε συγκεκριμένη θέση μονάδας δίσκου.

4.1.3 Αντιγραφή κειμένου, εικόνας, διεύθυνσης (URL) από μια ιστοσελίδα σε ένα έγγραφο.

4.2 Έλεγχος και Εκτύπωση

4.2.1 Προετοιμασία ιστοσελίδας για εκτύπωση: αλλαγή προσανατολισμού σελίδας εκτύπωσης, αλλαγή περιθωρίων εκτύπωσης της σελίδας.

4.2.2 Προεπισκόπηση εκτύπωσης ιστοσελίδας.

4.2.3 Επιλογή παραμέτρων εκτύπωσης ιστοσελίδας, όπως: εκτύπωση ολόκληρης ιστοσελίδας ή συγκεκριμένων σελίδων, επιλεγμένου κειμένου, ορισμός του πλήθους των αντιτύπων.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

5. Ηλεκτρονική Επικοινωνία

5.1 Έννοιες/Ορολογία

5.1.1 Κατανόηση του όρου «ηλεκτρονικό ταχυδρομείο» (e-mail) και γνώση των κυρίων χρήσεών του.

5.1.2Κατανόηση της σύνθεσης και δομής μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5.1.3 Κατανόηση της έννοιας της διαδικτυακής εικονικής κοινότητας (onlinevirtualcommunity). Αναγνώριση παραδειγμάτων, όπως: Ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης (social networking websites), Διαδικτυακοί τόποι δημόσιας συζήτησης (Internet forums), δωμάτια συνομιλίας (chatrooms), διαδικτυακά παιχνίδια υπολογιστή (onlinecomputergames).27

5.2 Θέματα Ασφαλείας

5.2.1 Επίγνωση της πιθανότητας λήψης δόλιων/ απρόσμενων και αυτόκλητων μηνυμάτων.

5.2.2 Κατανόηση του όρου ηλεκτρονική υφαρπαγή προσωπικών δεδομένων (phishing). Αναγνώριση απόπειρας ηλεκτρονικής υφαρπαγής προσωπικών δεδομένων.

5.2.4Κατανόηση του τι είναι η ψηφιακή υπογραφή (digital signature).

5.3 Θεωρία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail)

5.3.1 Κατανόηση των πλεονεκτημάτων των συστημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5.3.2 Κατανόηση των δικτυακών εθιμοτυπικών κανόνων συμπεριφοράς (netiquette).

5.3.3 Επίγνωση πιθανών προβλημάτων κατά την αποστολή συνημμένων αρχείων, όπως: όρια μεγέθους αρχείων, περιορισμοί τύπων αρχείων (για παράδειγμα εκτελέσιμα αρχεία)

5.3.4 Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ των πεδίων Προς (To), Κοινοποίηση (Cc), Κρυφή Κοινοποίηση (Bcc).

5.4 Δημιουργία λογαριασμού Google

5.5 Διαγραφή ή επαναφορά ενός Λογαριασμού Google

5.5.1 Διαγραφή ενός Λογαριασμού Google

5.5.3 Επαναφορά Λογαριασμού Google

5.6 Δημιουργία λογαριασμού Google +

6. Χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

6.1 Η αρχική οθόνη του Gmail

6.2 Βασικές λειτουργίες Gmail

6.2.1 Εισερχόμενα

6.2.2 Σχετικά με τις συνομιλίες

6.2.3 Δημιουργία (σύνταξη) ενός νέου μηνύματος και προσθήκη ενός επισυναπτόμενου αρχείου

Προσθέστε ένα επισυναπτόμενο:

Διαγραφή επισυναπτόμενου αρχείου

6.2.4 Επεξεργασία του κυρίου σώματος του μηνύματος.

6.2.5 Αντιγραφή, μετακίνηση κειμένου από μια άλλη πηγή μέσα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6.2.5 Μορφοποίηση ενός μηνύματος.

6.2.6 Ρύθμιση Εργαλείων Εισαγωγής.

6.2.7 Ρύθμιση Εργαλείων Εισαγωγής

6.2.8 Αποστολή ενός μηνύματος

6.2.9 Αποθήκευση ενός πρόχειρου αντιγράφου ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6.2.10 Απάντηση ή προώθηση ενός μηνύματος

6.2.11 Εκτύπωση ενός μηνύματος

6.2.12 Διαγραφή ενός μηνύματος

6.3 Βελτίωση Παραγωγικότητας

6.3.1 Λήψη – Αποθήκευση επισυναπτόμενου αρχείου σε μια θέση στον δίσκο, άνοιγμα και εκτύπωση του αρχείου.

6.3.2 Αρχειοθέτηση ενός μηνύματος

6.3.3 Αναζήτηση – Εύρεση αρχειοθετημένων μηνυμάτων

6.3.4 Διαγραφή πολλών ή όλων των μηνυμάτων ταυτόχρονα

6.3.5 Εύρεση μηνυμάτων στον Κάδο απορριμμάτων

6.3.6 Ανάκτηση μηνυμάτων που έχουν διαγραφεί

6.3.7 Οριστική διαγραφή μηνυμάτων με μη αυτόματο τρόπο

6.4 Οργάνωση

6.4.1 Αναγνώριση ενός μηνύματος ως αναγνωσμένο ή μη αναγνωσμένο. Επισήμανση ενός μηνύματος ως αναγνωσμένο ή μη αναγνωσμένο.

6.4.2 Αναγνώριση ενός μηνύματος ως αγαπημένο με «Αστέρι»

6.4.3 Επισήμανση ενός μηνύματος ως σημαντικό με «Σημάδι σημαντικότητας»

6.4.4 Χρήση εργαλείου ορθογραφικού ελέγχου και διόρθωση ορθογραφικών λαθών.

6.4.5 Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών Βοήθειας.

6.5 Επαφές – Βιβλίο Διευθύνσεων

6.5.1 Προσθήκη ηλεκτρονικής διεύθυνσης/πληροφοριών επαφής στις επαφές.

6.5.2 Διαγραφή επαφής.

6.5.3 Δημιουργία ενός βιβλίου διευθύνσεων.

6.5.4 Δημιουργία μιας ομάδας επαφών / λίστας παραληπτών

6.5.5 Προσθήκη επαφών σε ομάδα επαφών / λίστας παραληπτών

6.5.6 Εκτύπωση μιας επαφής ή μιας ομάδας επαφών / λίστας παραληπτών.

Facebook

7. Κοινωνική Δικτύωση

6.1 Εισαγωγή

7.1.2 Εφαρμογές Κοινωνικής δικτύωσης

7.2 Γενικά για το Facebook

7.3 Δημιουργία λογαριασμού

7.3.1 Εγγραφή/Δημιουργία νέου λογαριασμού

7.3.2 Σύνδεση στο λογαριασμό μας Facebook

7.4 Γνωριμία με το περιβάλλον

7.4.1 Κεντρικό μενού, μενού ειδοποιήσεων

7.4.2 Μενού ρυθμίσεων και προφίλ

7.4.3 Συντομεύσεις απορρήτου

7.4.4 Ρυθμίσεις λογαριασμού.

7.4.4 Μενού ειδικών λειτουργιών

7.4.5 Ροή ειδήσεων

7.4.6 Άμεση ροή ειδήσεων

7.4.7 Προσεχή, τρέχοντα γεγονότα και διαφημίσεις.

7.4.8 Μενού συνομιλίας

7.4.9 Emoticons

7.5 Το χρονολόγιο και ο τοίχος μας

7.5.1 Το χρονολόγιο

7.5.2 Ο «τοίχος»

7.6 Φίλοι

7.6.1 Οι φίλοι μας στο Facebook

7.6.2 Δημιουργία επιμέρους λιστών με συγκεκριμένες επαφές

7.6.3 Προστασία των φίλων μας από τα ανεπιθύμητα βλέμματα

7.6.4 Αφαιρούμε τα άτομα που δε θέλουμε να βρίσκονται πια στη λίστα των φίλων μας

7.6.5 Μπλοκάρισμα χρηστών – προστασία από προβληματικές γνωριμίες

7.6.7 Ανάδειξη των κοινών δεδομένων μεταξύ δύο χρηστών

7.8 Αναζήτηση

7.8.1 Ποιον μπορούμε να βρούμε: αναζήτηση φίλων

7.8.2 Ποιος μπορεί να μας βρει μέσα από το Facebook

7.8.3 Αναζήτηση του χρονολογίου μας μέσω δημόσιων μηχανών αναζήτησης

7.9 Φωτογραφίες

7.9.1 Τα άλμπουμ των φωτογραφιών μας

7.9.2 Ετικέτες (Tags) –

7.10 Εφαρμογές

7.10.1 Εγκατάσταση / Απεγκατάσταση / Αναφορά μιας εφαρμογής

7.10.2 Θέλουμε να μαθαίνουν οι άλλοι τι κάνουμε στις εφαρμογές;

7.10.3 «Μου αρέσει!»

7.11 Απενεργοποίηση ή Διαγραφή του λογαριασμού μας

7.11 Αποκλεισμός και να Αναφορά ανάρμοστης δραστηριότητας

7.11.1 Αποκλείουμε επαφές και εφαρμογές

7.11.2 Αναφέρουμε ανάρμοστη, ύποπτη, ή παράνομη δραστηριότητα στο Facebook

7.12 Ρυθμίσεις Λογαριασμού

7.12.1 Γενικά

7.12.2 Ασφάλεια

7.12.3 Ειδοποιήσεις

7.13 Αλλαγές στο νέο Facebook