Το σεμινάριο Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες, ενώ απευθύνεται σε χρήστες που έχουν έρθει σε επαφή με τα πρώτα βήματα της εφαρμογής και θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους.

word_icon

Ο σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η παροχή των απαραίτητων γνώσεων σε όσους επιθυμούν να προχωρήσουν πέρα από τις βασικές γνώσεις και να εφαρμόσουν προχωρημένες λειτουργίες σε μικρά ή μεγάλα έγγραφα. Συγκεκριμένα, αυτοί που επιδιώκουν αποδοτικότερη εργασία και καλύτερα αποτελέσματα στην επεξεργασία και τη μορφοποίηση πολύπλοκων εντύπων που περιλαμβάνουν πίνακες, φόρμες και γραφικά θα αναγνωρίσουν έναν πολύτιμο σύμμαχο σε αυτό το πρόγραμμα. Επίσης, θα είναι σε θέση χρησιμοποιήσουν εργαλεία, όπως οι μακροεντολές, αλλά και να διαχειριστούν έγγραφα με εκτενές περιεχόμενο, που μπορεί να είναι προϊόν ομαδικής εργασίας.

1. Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού 
a. Αλλαγή μεγέθους γραμμής εργαλείων
b. Δημιουργία νέας γραμμής εργαλείων
c. Προσθήκη και διαγραφή κουμπιών σε γραμμή εργαλείων
d. Προσθήκη μενού στην γραμμή μενού

2. Διαχείριση παραθύρων και προβολές
a. Σύγκριση εγγράφων με παράθεση
b. Διαίρεση παραθύρου και κατάργηση διαίρεσης
c. Προβολές εγγράφων
d. Χάρτης εγγράφου
e. Επιπλέον ρυθμίσεις προβολής παραθύρων

3. Εύρεση, αντικατάσταση και μετάβαση
a. Εύρεση και αντικατάσταση συγκεκριμένης μορφοποίησης
b. Εύρεση και αντικατάσταση ειδικών χαρακτήρων
c. Αναζήτηση αντικειμένων
d. Μετάβαση σε σελίδα

4. Προετοιμασία εκτύπωσης
a. Εκτύπωση σε αρχείο
b. Αντικείμενο εκτύπωσης
c. Εκτύπωση εγγράφου χωρίς να το ανοίξουμε
d. Παρακολούθηση και ακύρωση εργασιών εκτύπωσης

5. Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας
a. Μορφοποίηση γραμματοσειράς
b. Μορφοποίηση παραγράφου
c. Αυτόματο κείμενο

6. Στυλ, αρίθμηση και ταξινόμηση παραγράφων
a. Δημιουργία στυλ χαρακτήρων
b. Τροποποίηση στυλ
c. Δημιουργία αριθμημένης διάθρωσης
d. Ταξινόμηση παραγράφων
e. Αυτόματη μορφοποίηση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση
f. Ανασκόπηση αλλαγών Αυτόματης Μορφοποίησης

7. Περιγράμματα και σκίαση
a. Προσθήκη γραμμής από την συλλογή Clip Art

8. Εργαλεία γλώσσας
a. Ορθογραφικός έλεγχος με τη χρήση του εικονιδίου Κατάσταση ορθογραφίας και γραμματικής
b. Ρυθμίσεις ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου
c. Προσθήκη λέξεων σε προσαρμοσμένο λεξικό
d. Προσθήκη νέας καταχώρησης στη λίστα Αυτόματης Διόρθωσης
e. Αλλαγή προεπιλεγμένης γλώσσας λεξικού
f. Θησαυρός
g. Συλλαβισμός

9. Πίνακες
a. Αυτόματη προσαρμογή κελιών στα περιεχόμενα
b. Ομοιόμορφη κατανομή γραμμών και στηλών
c. Αυτόματη μορφοποίηση πίνακα
d. Εμφάνιση και απόκρυψη γραμμών πλέγματος
e. Περιστροφή κειμένου μέσα στα κελιά
f. Μετατροπή κειμένου σε πίνακα ή πίνακα σε κείμενο
g. Ταξινόμηση κειμένου σε πίνακα
h. Επανάληψη επικεφαλίδας πίνακα
i. Υπολογισμοί σε πίνακα

10.Προσθήκη γραφημάτων και υπολογιστικών φύλλων
a. Δημιουργία γραφήματος
b. Εμφάνιση και απόκρυψη φύλλου δεδομένων
c. Καταχώριση δεδομένων
d. Αλλαγή τύπου γραφήματος
e. Μετακίνηση γραφήματος
f. Εισαγωγή υπολογιστικού φύλλου σε έγγραφο

11.Διαμόρφωση σελίδας
a. Αλλαγή απόστασης κεφαλίδας ή υποσέλιδου από το κείμενο
b. Δημιουργία κεφαλίδας και υποσέλιδου με διαφορά στην πρώτη σελίδα
c. Δημιουργία κεφαλίδας και υποσέλιδου με διαφορά σε μονές/ζυγές σελίδες

12.Πρότυπα
a. Δημιουργία Προτύπου
b. Δημιουργία εγγράφου με βάση προσαρμοσμένο πρότυπο

13.Μακροεντολές
a. Καταγραφή μακροεντολής
b. Εκτέλεση μακροεντολής
c. Διαγραφή μακροεντολής
d. 14.Επεξεργασία μακροεντολής

14.Συγχώνευση αλληλογραφίας
a. Δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων
b. Επεξεργασία φόρμας δεδομένων
c. Εισαγωγή πεδίων συγχώνευσης
d. Έλεγχος της συγχώνευσης αλληλογραφίας
e. Συγχώνευση στον εκτυπωτή
f. Χρήση επιλογών φίλτρου
g. Ταξινόμηση δεδομένων για συγχώνευση
h. Δημιουργία καταλόγου

15.Σχεδίαση και Επεξεργασία εικόνας 
a. Εισαγωγή αυτόματου σχήματος
b. Επιλογή αντικειμένου/ εικόνας
c. Αλλαγή μεγέθους
d. Περιστροφή αντικειμένου
e. Στοίχιση και κατανομή αντικειμένων
f. Προσθήκη κειμένου σε αντικείμενο σχεδίασης
g. Εισαγωγή αντικειμένου WordArt
h. Εισαγωγή γραφικού από τη συλλογή Clip Art i. Εισαγωγή εικόνας
j. Εφέ γεμίσματος
k. Εφαρμογή χρώματος γραμμής
l. Αλλαγή στυλ γραμμής

16.Χρήση πεδίων
a. Εισαγωγή πεδίου Ημερομηνίας
b. Ενημέρωση πεδίων
c. Κλείδωμα και ξεκλείδωμα πεδίων

17.Φόρμες
a. Δημιουργία και επεξεργασία φόρμας
b. Προσθήκη πεδίων σε φόρμα
c. Ιδιότητες πεδίου φόρμας
d. Προσθήκη κειμένου βοήθειας
e. Προστασία πεδίων φόρμας
f. Εκτύπωση δεδομένων φόρμας
g. Αποθήκευση δεδομένων σε αρχείο κειμένου

18.Ομαδική εργασία με έγγραφα
a. Στοιχεία χρήστη
b. Προσθήκη σχολίων
c. Επεξεργασία σχολίων
d. Διαγραφή σχολίων
e. Παρακολούθηση αλλαγών
f. Εκτύπωση σχολίων και αλλαγών
g. Εκδόσεις

19.Εργασία με μεγάλα έγγραφα 
a. Δημιουργία πρωτεύοντος εγγράφου
b. Εισαγωγή δευτερευόντων εγγράφων
c. Πίνακας περιεχομένων
d. Δημιουργία ευρετηρίου
e. Σελιδοδείκτης
f. Προσθήκη λεζάντας
g. Παραπομπές
h. Υποσημειώσεις

20.Διαχείριση αρχείων
a. Αυτόματη αποθήκευση εγγράφου
b. Ανάκτηση εγγράφων
c. Ορισμός προεπιλεγμένου φακέλου αποθήκευσης και ανοίγματος εγγράφων
d. Εύρεση αρχείου
e. Χρήση κωδίκων πρόσβασης