Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Παρουσιάσεις (Powerpoint) και παρουσιάζονται στο σεμινάριο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (POWERPOINT), που θα σας μάθει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής MS Powerpoint. Θεωρούνται η βάση του υποψηφίου για την εξέταση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.

ppt_icon

Στόχοι Γνωστικού Αντικειμένου:
Στη συγκεκριμένη ενότητα ο υποψήφιος καλείται να πιστοποιηθεί σε δεξιότητες δημιουργίας και χειρισμού παρουσιάσεων με χρήση βασικών λειτουργιών και βοηθητικών εργαλείων. Ειδικότερα μερικές από τις πιο βασικές λειτουργίες που εξετάζονται είναι η σχεδίαση παρουσιάσεων και διαφανειών, η επεξεργασία κειμένου και εικόνων που περιλαμβάνονται στις διαφάνειες, η σχεδίαση και μορφοποίηση αντικειμένων και γραφημάτων, η δημιουργία οργανογραμμάτων και η διαχείριση των προαναφερθέντων με προσθήκη κατάλληλων εφέ ώστε να απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό κατά περίπτωση. Η προβολή των παρουσιάσεων και οι παράμετροι εκτύπωσης αποτελούν επίσης αντικείμενο εξέτασης σε αυτή την ενότητα.

1. Βασικές Λειτουργίες & Περιβάλλον Εφαρμογής Παρουσιάσεων
α. Χειρισμός παρουσιάσεων
α1. Δημιουργία, Άνοιγμα, Κλείσιμο, Αποθήκευση παρουσίασης
α2. Αποθήκευση παρουσίασης με διαφορετικό τύπο ή/και σε διαφορετική θέση/ ή/και με διαφορετικό όνομα
α3. Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών παρουσιάσεων
β. Περιβάλλον της εφαρμογής παρουσιάσεων
β1. Εμφάνιση και απόκρυψη γραμμών εργαλείων
β2. Εναλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων προβολών παρουσίασης
β3. Ρύθμιση ποσοστού μεγέθυνσης-σμίκρυνσης προβολής (Ζουμ)
β4. Γνώση του τρόπου ρύθμισης βασικών επιλογών της εφαρμογής: Καθορισμός προεπιλεγμένου φακέλου για άνοιγμα – αποθήκευση παρουσιάσεων, όνομα χρήστη
γ. Βοηθητικές λειτουργίες
γ1. Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών βοήθειας της εφαρμογής
γ2. Εμφάνιση και απόκρυψη γραμμών εργαλείων
γ3. Χρήση της αναίρεσης και της επαναφοράς
γ4. Ορθογραφικός έλεγχος κειμένου

2. Σχεδίαση Παρουσίασης
α. Πρότυπα Σχεδίασης και Υπόδειγμα διαφανειών
α1. Εφαρμογή προτύπου σχεδίασης σε μια παρουσίαση
α2. Εισαγωγή, απαλοιφή εικόνας, έτοιμων γραφικών, αντικειμένου σχεδίασης στο υπόδειγμα διαφανειών
α3. Προσθήκη κειμένου, αρίθμησης, ημερομηνίας υποσέλιδου διαφανειών
β. Διαχείριση Διαφανειών
β1. Προσθήκη, διαγραφή νέων διαφανειών στη παρουσίαση
β2. Εφαρμογή, αλλαγή διάταξης διαφάνειας
β3. Αντιγραφή, μετακίνηση διαφανειών εντός της παρουσίασης, μεταξύ ανοιχτών παρουσιάσεων
β4. Αλλαγή χρώματος φόντου σε μία ή όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης
β5. Προσαρμογή μεγέθους διαφανειών ανάλογα με τον τρόπο χρήσης της παρουσίασης: εμφάνιση σε οθόνη, εκτύπωση σε διαφάνειες προβολικού κλπ
β6. Εμφάνιση, απόκρυψη διαφανειών παρουσίασης

3. Επεξεργασία Κειμένου και Εικόνων
α. Επεξεργασία κειμένου
α1. Εισαγωγή κειμένου σε διαφάνεια, σε σημειώσεις ομιλητή
α2. Διόρθωση, απαλοιφή κειμένου
α3. Επιλογή γραμματοσειράς και μεγέθους γραμματοσειράς
α4. Έντονη, πλάγια, υπογραμμισμένη μορφή
α5. Χρώμα γραμματοσειράς
α6. Εφαρμογή σκιάς σε κείμενο
α7. Αυτόματη εναλλαγή πεζών – κεφαλαίων σε κείμενο
α8. Στοίχιση κειμένου αριστερά, δεξιά, στο κέντρο
α9. Τροποποίηση στυλ κουκκίδων, αρίθμησης λίστας
α10. Ρύθμιση αποστάσεων γραμμών σε λίστα κειμένου με αρίθμηση ή κουκκίδες
β. Εικόνες, γραφικά
β1. Εισαγωγή εικόνας από αρχείο, έτοιμου γραφικού από την συλλογή της εφαρμογής στη διαφάνεια
β2. Αλλαγή μεγέθους εικόνων, γραφικών

4. Αντικείμενα
α. Αντικείμενα σχεδίασης
α1. Σχεδίαση αντικειμένων από τα διαθέσιμα εργαλεία της εφαρμογής (γραμμές, βέλη, ορθογώνια, κύκλοι, ελλείψεις, πλαίσια κειμένου κλπ)
α2. Μορφοποίηση αντικειμένων σχεδίασης: χρώμα γεμίσματος, χρώμα, πάχος και στυλ περιγράμματος, εφαρμογή σκίασης
α3. Περιστροφή, αναστροφή αντικειμένων σχεδίασης
α4. Στοίχιση σε σχέση με τη διαφάνεια ενός αντικειμένου σχεδίασης
α5. Αλλαγή διάταξης αντικειμένου σχεδίασης
α6. Αλλαγή μεγέθους αντικειμένων σχεδίασης
β. Γραφήματα
β1. Δημιουργία γραφημάτων από διαθέσιμη λειτουργία της εφαρμογής
β2. Αλλαγή τύπου γραφήματος
β3. Αλλαγή χρωμάτων των μερών του γραφήματος
β4. Αλλαγή μεγέθους γραφήματος
γ. Οργανογράμματα
γ1. Δημιουργία οργανογράμματος από διαθέσιμη λειτουργία της εφαρμογής
γ2. Προσθήκη κειμένου στις θέσεις οργανογράμματος
γ3. Εισαγωγή, διαγραφή θέσεων στο οργανόγραμμα
γ4. Αλλαγή δομής οργανογράμματος
γ5. Αλλαγή μεγέθους οργανογράμματος

5. Διαχείριση
α. Αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή
α1. Αντιγραφή κειμένου, εικόνων, γραφικών, γραφημάτων, οργανογράμματος, αντικειμένων σχεδίασης μεταξύ διαφανειών, μεταξύ παρουσιάσεων
α2. Μετακίνηση κειμένου, εικόνων, γραφικών, γραφημάτων, οργανογράμματος, αντικειμένων σχεδίασης μεταξύ διαφανειών, μεταξύ παρουσιάσεων
α3. Διαγραφή κειμένου, εικόνων, γραφικών, γραφημάτων, οργανογράμματος, αντικειμένων σχεδίασης μεταξύ διαφανειών, μεταξύ παρουσιάσεων

6. Προβολή παρουσίασης και εκτυπώσεις
α. Επαύξηση παρουσίασης
α1. Εφαρμογή εφέ κίνησης σε κείμενο, εικόνες απ’ τα διαθέσιμα της εφαρμογής
α2. Προσθήκη εφέ εναλλαγής μεταξύ των διαφανειών της παρουσίασης
α3. Προβολή παρουσίασης απ’ την αρχή, από συγκεκριμένη διαφάνεια
β. Εκτυπώσεις
β1. Παράμετροι εκτύπωσης: μέγεθος χαρτιού, προσανατολισμός, αντίγραφα
β2. Επιλογή αντικειμένου εκτύπωσης: διαφάνειες παρουσίασης, σημειώσεις για το ακροατήριο, σημειώσεις ομιλητή