Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα (Windows) και παρουσιάζονται στο σεμινάριο ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ (WINDOWS), που θα σας μάθει τις βασικές λειτουργίες του Η/Υ και του λειτουργικού MS Windows. Θεωρούνται η βάση του υποψηφίου για την εξέταση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.

Στόχοι Γνωστικού Αντικειμένου:
Στην συγκεκριμένη ενότητα ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει την ευχέρειά του στο χειρισμό βασικών εφαρμογών Η/Υ και του λειτουργικού του συστήματος. Παράλληλα πρέπει να κινείται με ευελιξία στη διαχείριση εφαρμογών και εικονιδίων συστήματος από την επιφάνεια εργασίας καθώς και στην διαχείριση παραθύρων, φακέλων και αρχείων. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει απαραιτήτως τη χρήση εντολών δημιουργίας, μετονομασίας, επιλογής, μετακίνησης, αντιγραφής, διαγραφής και επαναφοράς φακέλων και αρχείων. Ακόμη θα πρέπει να επιδείξει τις ικανότητές του στη χρήση βοηθητικών εργαλείων, όπως εκείνων της αναζήτησης, της συμπίεσης και της εξαγωγής αρχείων/φακέλων. Επιπρόσθετα στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι γνώσεις του υποψηφίου σε διαδικασίες εγκατάστασης, απεγκατάστασης εφαρμογών λογισμικού Η/Υ και εργασιών εκτύπωσης.

windows-icon

1. Περιβάλλον Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
α. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις
α1. Εκκίνηση, Τερματισμός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες
α2. Εμφάνιση πληροφοριών έκδοσης λειτουργικού συστήματος, διαθέσιμης RΑΜ
α3. Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
α4. Ρυθμίσεις έντασης ήχου, ανάλυσης οθόνης, βάθους χρώματος
α5. Χρήση και επιλογές Προφύλαξης Οθόνης
α6. Εναλλαγή γλώσσας πληκτρολογίου
α7. Χρήση Σύλληψης Οθόνης (Print Screen) και επικόλλησης
α8. Χρήση Λειτουργιών Βοήθειας
β. Επιφάνεια Εργασίας
β1. Αναγνώριση και κατανόηση της λειτουργικότητας στοιχείων της επιφάνειας εργασίας: Μενού έναρξη, γραμμή εργασιών, επιφάνεια εργασίας, εικονίδια
β2. Χρήση του μενού έναρξη, εκκίνηση και κλείσιμο εφαρμογής
β3. Άνοιγμα αρχείου, φακέλου, εφαρμογής, εικονιδίων συστήματος από την επιφάνεια εργασίας
β4. Δημιουργία εικονιδίου συντόμευσης
γ. Παράθυρα
γ1. Αναγνώριση και κατανόηση της λειτουργικότητας στοιχείων των παραθύρων: Γραμμή τίτλου, μενού, ράβδοι κύλισης, γραμμή εργαλείων, γραμμή κατάστασης
γ2. Ελαχιστοποίηση, μεγιστοποίηση, επαναφορά, κλείσιμο, μετακίνηση, αλλαγή μεγέθους παραθύρων
γ3. Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών παραθύρων
γ4.Ταξινόμηση περιεχομένων παραθύρων φακέλων
δ. Δομή φακέλων και αρχείων
δ1. Κατανόηση των οδηγών μέσων αποθήκευσης, αρχείων, φακέλων και της ιεραρχικής δομής των φακέλων
δ2. Πλοήγηση μεταξύ φακέλων, οδηγών μέσων αποθήκευσης
δ3. Κατανόηση της δομής του ονόματος των αρχείων, γνώση συνήθων τύπων αρχείων
ε. Διαχείριση φακέλων και αρχείων
ε1. Δημιουργία φακέλου και υποφακέλου
ε2. Μετονομασία φακέλων, αρχείων
ε3. Επιλογή πολλαπλών φακέλων, αρχείων
ε4. Μετακίνηση αρχείων, φακέλων
ε5. Αντιγραφή αρχείων, φακέλων
ε6. Διαγραφή αρχείων, φακέλων
ε7. Επαναφορά αρχείων, φακέλων από τον κάδο ανακύκλωσης, άδειασμα του κάδου ανακύκλωσης
στ. Βοηθητικά εργαλεία
στ1. Χρήση του εργαλείου αναζήτησης αρχείων, φακέλων
στ2. Λίστα πρόσφατων εγγράφων
στ3. Κατανόηση της έννοιας συμπίεσης αρχείων
στ4. Συμπίεση, εξαγωγή αρχείων
στ5. Επίγνωση του τι είναι ένας ιός Η/Υ, ποιες μπορεί να είναι οι επιδράσεις του και τρόπων διάδοσης τους
στ6. Επίγνωση ωφελειών, περιορισμών των αντιβιοτικών εφαρμογών

2. Διαχείριση εφαρμογών, εκτυπώσεων
α. Εφαρμογές
α1. Τερματισμός εφαρμογής που δεν ανταποκρίνεται
α2. Κατανόηση των διαδικασιών εγκατάστασης, απεγκατάστασης εφαρμογών λογισμικού στον Η/Υ
β. Εκτυπώσεις
β1. Εγκατάσταση εκτυπωτή στον Η/Υ
β2. Επιλογή προεπιλεγμένου εκτυπωτή
β3. Διαχείριση εκτυπώσεων: Παύση, επανεκκίνηση, διαγραφή εργασιών εκτύπωσης