Το σεμινάριο Web Basics που αναπτύχθηκε με σκοπό να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο τις απαραίτητες δεξιότητες για τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη συντήρηση ενός απλού δικτυακού τόπου, σε βασικό επίπεδο. Οδηγεί σε μία νέα πιστοποίηση που ονομάζεται Web Basics και είναι όμοια σε τρόπο εξέτασης με το επίπεδο Basic.
Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για όσους από εσάς επιθυμείτε να αποκτήσετε δεξιότητες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ιστοσελίδων, χωρίς να χρειάζεται να δεσμευτείτε χρονικά ή οικονομικά στην εκμάθηση ενός επαγγελματικού επιπέδου προγράμματος σχεδιασμού ιστοσελίδων. Για αυτό ακριβώς το σεμινάριο Web Basics είναι ιδανικό για όσους από εσάς είστε φοιτητές ή σπουδαστές, για το προσωπικό μικρών επιχειρήσεων καθώς και για εσάς που απλώς επιθυμείτε να δημιουργήσετε τις προσωπικές σας ιστοσελίδες. Το σεμινάριο Web Basics περιλαμβάνει τα εξής:html&css

1. Εισαγωγή στο Internet

1. Internet vs World Wide Web

2. Πλεονεκτήματα Web

3. Web Standards

4. Copyrights

5. Μεγέθη και ταχύτητες του Internet

6. Πρωτόκολλα

1. TCP/IP

2. HTTP, HTTPS

3. FTP

4. SMTP/POP

5. TELNET

7. Servers

1. Apache

2. IIS

3. Άλλοι web servers

8. Browsers

1. Microsoft Internet Explorer

2. Mozilla Firefox

3. Apple Safari

4. Opera

5. Google Chrome

6. Άλλοι browsers

9. Domain Names
1. Registrars (καταχωρητές)
2. TLD (Top Level Domains)

3. Hosting (Φιλοξενία ιστοσελίδων)

10. E-mails
1. Έγκυρες διευθύνσεις

2. Εφαρμογές αλληλογραφίας

3. Δημιουργία λογαριασμών χρήστη

4. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα

11. Σελίδες στο Internet

1. HTML
1. Εκδόσεις HTML

2. Δομή συνδέσμου

3. Client side
1. Μορφοποίηση σελίδας (CSS)
2. JavaScript

4. Server Side
1. Δυναμικές σελίδες (PHP, ASP, JSP)
2. Βάσεις δεδομένων (MySQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, Access)

5. Cookies

6. Μηχανές αναζήτησης

2. Σύνδεση στο Internet

1. PSTN

2. ISDN

3. ADSL, ADSL2

4. GPRS, 3G

5. Wifi

6. Μισθωμένες γραμμές (leased lines)

3. Συσκευές σύνδεσης

1. Router

2. Modem

4. Ασφάλεια

1. Πιστοποιητικά SSL

2. Ιοί, Αντι-ιικά

3. Τείχος προστασίας (firewall)

4. Malware

5. Spyware

6. Adware

5. Πολυμέσα

1. Flash

2. Φωτογραφίες

1. Τύποι (gif, jpg, bmp, png)

2. Ανάλυση (megapixel)

3. Video

1. Ανάλυση (HD)

2. Τύποι (avi, wmv, flv, mpeg, mov)

4. Ήχος (wav, mp3, ogg)

6. Κοινωνικά Δίκτυα, Blog, Ενημέρωση, Επικοινωνίες,

Καθημερινή Χρήση, Αγορές Δημιουργία και Φιλοξενία Δικτυακού τόπου

1. Κοινωνικά Δίκτυα και Blog

1. Blog

2. Κοινωνικά Δίκτυα

2. Καθημερινή Χρήση

1. Ανταλλαγή Αρχείων

2. Download Managers

3. Υπηρεσίες Βίντεο

3. Ενημέρωση

1. Newsletter

2. Forum

3. Rss

4. Επικοινωνίες

1. Messengers

2. VoIP

5. Αγορές και Δημιουργία Δικτυακού τόπου

1. Ηλεκτρονικές Πληρωμές

2. Ηλεκτρονικά Καταστήματα

3. Δημιουργία και φιλοξενία Δικτυακού τόπου

4. Εύρεση και Αγορά εισιτηρίων