Το σεμινάριο PhotoShop προορίζεται για όσους χρειάζονται την ψηφιακή επεξεργασία εικόνων στην εργασία τους. Αυτοί μπορεί να είναι φωτογράφοι, γραφίστες, σχεδιαστές, μηχανικοί κ.ά. Στα μαθήματα περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες της εφαρμογής, καθώς και ο τρόπος σχεδιασμού, επεξεργασίας και διαχείρισης εικόνων. Τα παραδείγματα που μελετώνται στα σεμινάρια καλύπτουν άριστα τις ανάγκες των παραπάνω επαγγελματιών και προσφέρουν ένα σημαντικό εφόδιο για όσους θελήσουν να ενσωματώσουν την επεξεργασία εικόνας στην παραγωγή. Ακολουθεί η ύλη του σεμιναρίου Adobe Photoshop:

•     Adobe PhotoshopΕισαγωγή στο πρόγραμμα
•     Εργαλεία – Παραδείγματα και Ασκήσεις
•     Βitmap Graphics (ιδιότητες και χρήση)
•     Διαστάσεις – Ανάλυση – Χρωματικά συστήματα
•     Ρύθμιση Προδιαγραφών Εφαρμογής (Preferences)
•     Μονάδες Μέτρησης
•     Χρήση παλέτας Layers και Layer Set
•     Χρώματα και Επεξεργασία τους
•     Λειτουργία παλέτας History
•     Χρήση Guides & Rulers και Ρύθμιση Μονάδας Μέτρησής τους
•     Χρωματική και Τονική Επεξεργασία Εικόνων
•     Χρήση Κειμένου,  Ιδιότητες και Επεξεργασία του
•     Τροποποίηση Επιλεγμένου Σχήματος
•     Προσθήκη Εφέ σε αντικείμενα
•     Χρήση του εργαλείου πενάκι (τεχνικές ξεγυρίσματος)
•     Δημιουργία μασκών και επεξεργασία τους
•     Φίλτρα και Δημιουργία Εικονογράφησης με χρήση τους
•     Formats Αποθήκευσης Αρχείων
•     Δημιουργία Τελικού Αρχείου
•     Εκτύπωση Αρχείου.