Δια βίου ισχύς πλέον για τα Πιστοποιητικά Πληροφορικής | Ρωτήστε εδώ : Computers L@b Larisa

Η νέα Υπουργική Απόφαση κατάργησε την προηγούμενη και δε θα χρειαστεί ανανέωση των πιστοποιητικών κάθε τρία χρόνια αφού πλέον θα ισχύουν δια βίου.

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2123/Β/01.08.2014) που καθορίζει τη διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής − Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής.

Δια βίου ισχύς Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής.
Δεν χρειάζεται καμία ανανέωση (update). Αυτό σημαίνει ότι όποιος έχει πάρει μέχρι σήμερα πιστοποιητικό πληροφορικής

Δια βίου ισχύς Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής

(ECDL, DIPLOMA, CAMBRIDGE, ICT κ.ά.), όλα τα τελευταία χρόνια (και πριν από το 2006), δεν θα χρειαστεί να κάνει ανανέωση το πτυχίο του γιατί η ισχύ του θα είναι για πάντα (δια βίου).

Η νέα Υπουργική Απόφαση κατάργησε την προηγούμενη με αριθμό 4204 που μεταξύ των άλλων στο άρθρο 13 και στην παράγραφο 7 ανέφερε ότι τα πιστοποιητικά πληροφορικής είχαν τριετή ισχύ. Το εν λόγω χωρίο δεν περιλαμβάνεται στη νέα απόφαση και με αυτό τον τρόπο δε θα χρειαστεί κάθε τρία χρόνια να δίνουν εξετάσεις ανανέωσης των πιστοποιητικών οι κάτοχοί τους αφού πλέον θα ισχύουν δια βίου.

Θυμίζουμε ότι η τριετής ισχύς δημιουργούσε προβλήματα σε χιλιάδες κατόχους πιστοποιητικών πληροφορικής γεγονός που είχε οδηγήσει τους φορείς πιστοποίησης να ζητήσουν την ακύρωση της Υ.Α 4204.

 

Από Computers L@b Papagiannopoulos