Το Corel DRAW ® είναι ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα γραφικής σχεδίασης και σελιδοποίησης που χρησιμοποιεί έναν σχεδόν ατελείωτο συνδυασμό εργαλείων και εφέ. Το Corel DRAW ® είναι ένα πρόγραμμα βασισμένο σε διανύσματα, δηλ. δημιουργεί και χειρίζεται τις εικόνες σαν μαθηματικά διανύσματα (vectors), αντίθετα με τα περισσότερα σχεδιαστικά προγράμματα που είναι bitmap, δηλ. ορίζουν τις εικόνες σαν μεγάλες λίστες από τελείες, που ονομάζονται εικονοστοιχεία (pixels). Ακολουθεί η ύλη του σεμιναρίου Corel DRAW ®:

 • Corel DRAWΕισαγωγή στο  CorelDraw 
 • Γραμμές εργαλείων
 • Διαχείριση αρχείων του CorelDraw
 • Βασικές λειτουργίες  του CorelDraw
 • Ορολογία, δημιουργία ορθογωνίων
 • Δημιουργία ελλείψεων έξυπνων αντικειμένων
 • Εντολές Copy, Cut, Duplicate, Clone
 • Δημιουργία πολυγώνων, αστεριών
 • Κάνναβος, σπείρες, αυτόματα σχήματα
 • Ευθείες & καμπύλες
 • Εργαλείο καλλιτεχνικού μέσου
 • Εργαλεία pen, Polyline, Dimension line
 • Κόμβοι & διαδρομές
 • Σύνθετες διαδρομές
 • Αλλαγή σχημάτων σε αντικείμενα
 • Εργαλεία μαχαίρι σβηστήρας
 • Εργαλεία Smudge Brush, Rougen Brush
 • Ρυθμίσεις σελίδων
 • Εργαλεία ακριβείας
 • Χρώματα και Γεμίσματα
 • Επανάληψη χρώματα και γεμίσματα
 • Περιγράμματα
 • Δημιουργία κειμένου
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Προσαρμογή κειμένου στην διαδρομή
 • Αναδίπλωση κειμένου
 • Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος
 • Εφέ κειμένου
 • Ανάμιξη αντικειμένων
 • Αλληλεπιδραστικών Ισοϋψών
 • Εργαλεία παραμόρφωσης
 • Εργαλείο μορφοποιητών
 • Εισαγωγή συμβόλων
 • Δημιουργία Συμβόλων
 • Δημιουργία συμβόλων βιβλιοθήκης
 • Στοίβαξη Αντικειμένων
 • Στρώσεις
 • Πρότυπο στρώσεις
 • Power Clip
 • Φακοί Corel
 • Εκτύπωση