Πτυχίο ECDL Core+ 5 ενότητες
Ημερομηνία ολοκλήρωσης 2018
Όνομα επιτυχόντος Χρήστος Τζιέρας-Σιδεριάδης
  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (WORD)
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL)
  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET & EMAIL)
  • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (POWERPOINT)
  • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ACCESS)